• bilde av skolen 2
  • bilde av dansere ved barren
  • bilde av musikkelever
  • Skredøvelse
  • Snøhuler
  • idrettsdag
  • bilde av skolen
  • bilde av undervisning i klasserom
  • bilde fra biblioteket
  • bilde fra byggfaghallen


Nyheter

Balldagen 2016

5 - Kopi

Vi får ny postadresse fra 1. desember 2016

I forbindelse med omleggingen til felles postmottak får vår skole ny postadresse fra 1. desember 2016.

Beste elev på rekruttskolen

Vi gratulerer vår tidligere idrettsfagelev, Kristoffer Finstad Vold, med utmerkelsen som beste rekrutt ved Sjøforsvarets rekruttskole KNM Harald Haarfagre i Stavanger.

http://www.h-a.no/default.aspx?tabid=1144&articleid=155773&adCat=1

Idrettsfagelev

Stange videregående skole styrker betongopplæringen

Byggfag - betong

Skolen har i mange år hatt tett kontakt med næringslivet i regionen for å utdanne fagarbeidere for bygg-og anleggsnæringen. Tirsdag 15. november startet et nytt og spennende samarbeid mellom skolen og bedrifter i betongnæringen. 

Nærmere informasjon om dette finner du i artikkelen i "Byggeindustrien", som ligger her: http://www.bygg.no/article/1294909

Seminar om sikkerhetspolitikk

Samfunnsfag - 17.11.16

Stange-elever fra klassene i sosiologi og sosialantropologi og politikk og menneskerettigheter deltar i dag på seminar om sikkerhetspolitikk i regi av Folk og forsvar. Tema de får lære om er: Samfunnssikkerhet, verdenssamfunnet, Midtøsten-konfliktens region, terror, ekstremisme og radikalisering - hva skjer i Europa?  

Utprøving av opplæringstilbud på Stange vgs.

Mandag og onsdag i uke 46 får skolen besøk av 10. klassingene i inntaksområdet. Ut i fra valg som de har gjort får de prøve de ulike opplæringstilbudene som skolen har.

Vi ønsker alle velkommen. 

Lærerikt rollespill om Syriakonflikten

Hele klassen i Politikk og menneskerettigheter deltok denne uka i et rollespill om sikkerhetsrådet i FN og konflikten i Syria. Alle aktører var enige om at det var et vellykket og ikke minst lærerikt rollespill. Stange-elevene spilte delegatene fra Egypt, England, Uruguay og Spania. Sammen med Stange deltok også elever fra Øvrebyen vgs., Hamar Katedralskole og Jessheim vgs.

POM - FN (2)

Stangeelever klar for rollespill om Syriakonflikten

Stangelever med faget politikk og menneskerettigheter, drar torsdag til Øvrebyen i Kongsvinger for å delta i FN-sambandet sitt rollespill om konflikten i Syria. Rollespillet har blitt en tradisjon for POM-elevene på Stange videregående. Rollespillet handler dette året om konflikten i Syria. Stange-elevene skal sammen med elever fra andre skoler spille FNs sikkerhetsråd. Alle elever stiller godt forberedt på sin rolle og i finstasen. Eleven må nemlig kle seg opp som diplomater.

FN-rollespill er et av FN-sambandets mest populære undervisningsopplegg. Ved selv å delta i FN-forhandlinger får elevene en unik innsikt i hvordan det internasjonale diplomatiet fungerer. FN-sambandet arrangerer rollespill over hele landet hvert år. I fjor stod vi på Stange videregående som vertskap for spillet, i år går turen til Øvrebyen i Kongsvinger


Alle artikler