Skolens tilbud / Studiespesialisering

Studiespesialisering

Publisert 04.10.2011 17:33,
Sist oppdatert 11.10.2016 13:32
Utdanningsprogram for studiespesialisering gir i løpet av tre år en avsluttet allmennutdanning og legger et godt grunnlag for videre studier på universitet eller høyskoler (studiekompetanse). 
Utdanningsprogrammet passer for elever som liker å arbeide med teorifag. Utdanningsprogram for studiespesialisering består av tre programområder (formgivningsfag, realfag, og språk, samfunnsfag og økonomi). Ved Stange videregående skole gis det tilbud i realfag, språk og samfunnsfag.  

 

Utdanningsprogram for studiespesialisering (60 minutters enheter)

Fag- og timefordeling
   
Fellesfag VG1 VG2 VG3 Totalt
  årstimer årstimer årstimer årstimer
Religion og etikk     84 84
Norsk 113 112 168 393
Matematikk 140 84   224
Naturfag 140     140
Engelsk 140     140
Fremmedspråk * 113 112  (140*) 225 (365*)
Samfunnsfag 84     84
Geografi 56     56
Historie   56 113 169
Kroppsøving 56 56 56 168
Sum fellesfag 842 420 421 (561*) 1683 (1823*)
Programfag fra eget programområde 0 280 280 560
Valgfrie programfag 0 140 140 (0*) 280 (140*)
Totalt omfang 842 841 841 2523

*Fremmedspråk nivå I /nivå II /nivå I + II

Elevene på studieforberedende utdanningsprogram skal ha fremmedspråk som en del av videregående opplæring. Elevene får anledning til å velge språktilbud når de begynner på skolen innenfor det språktilbudet skolen kan gi (tysk, fransk og spansk).

Elever som har hatt fremmedspråk (som regel fransk, tysk eller spansk) i ungdomsskolen, og velger å fortsette med det samme språket i videregående skole, må velge fremmedspråk nivå II. Om disse elevene ønsker å velge et annet fremmedspråk på videregående skole, kan de velge det nye språket på nivå I. Begge disse gruppene må ha fremmedspråk i 2 år.

De elevene som ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen, må ha fremmedspråk i 3 år på videregående skole. I VG3 vil fremmedspråket erstatte et valgfritt programfag. 

Mer informasjon vil bli gitt ved skolestart.

Utdanningsprogram for studiespesialisering – aktuelle programfag
Ved STAVIS har vi 60 elevplasser på hvert årstrinn. Dette betyr at antall programfag vil bli noe begrenset i forhold til de alternativene som finnes. Under finnes det en oversikt over de programfagene som tilbys ved STAVIS.

 

Programområde realfag
Biologi 1 / Biologi 2
Fysikk 1 / Fysikk 2
Kjemi 1 / Kjemi 2
Matematikk R1 / R2
Matematikk S1 / S2
Teknologi og forskningslære X

Realfag

 

 

 

 

 

 

Programområde språk, samfunnsfag og økonomi
Internasjonal engelsk / Engelskspråklig litteratur og kultur
Historie og filosofi 1 / Historie og filosofi 2
Sosiologi og sosialantropologi / Politikk og menneskerettigheter
Rettslære 1 / Rettslære 2

Språk

 

 

 

 

 

 

Fagsammensetning
I Kunnskapsløftet er det krav om at elevene på VG2 og VG3 skal ha to obligatoriske programfag (fordypningsfag) fra sitt programområde. I tillegg skal alle elever ha ett valgfritt programfag. Unntaket er elever på VG3 som ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen, jf. tabellen over. Det kan enten være et fag fra samme programområde, et fag fra et annet programområde eller et fag fra et annet utdanningsprogram. På Stange videregående skole kan elevene på studiespesialisering blant annet velge Breddeidrett fra Idrettsfag som et valgfritt programfag.

Fagsammensetning

 

Studiekompetanse
Alle elever som fullfører og består utdanningsprogram for studiespesialisering får generell studiekompetanse dvs. adgang til å søke de fleste universitets- og høgskoleutdanninger. Enkelte universitet- og høgskoler krever spesiell studiekompetanse. Ved å velge spesielle programfag i de ulike programområdene i VG2 og VG3 får du slik studiekompetanse.