Skolens tilbud / Musikk, dans og drama / Inntak og opptaksprøve

Inntak og opptaksprøve

Publisert 25.10.2011 11:24,
Sist oppdatert 22.03.2017 11:34

Datoer for opptaksprøver MDD våren 2017 

Musikk opptaksprøver: 

 • Onsdag 19.04.17: Fra kl. 14.00 og utover.
 • Alle søkerne gjennomfører en teoriprøve. Denne inneholder oppgaver knyttet til navn på noter, nøkler og tonearter, kjennskap til noteverdier og taktarter, kjenneskap til enkle musikkbegrep (f.eks crescendo, ritardando, fortissimo...)
 • Alle gjennomfører en individuell gehørtest der man bl.a. tester musikalsk hukommelse (gjenta forespilte melodier og rytmer).
 • Alle skal spille/synge ett stykke på sitt hovedinstrument. Det skal legges opp stykker uten akkompagnement.
 • Alle skal synge en på forhånd innøvd sang (kan gjerne være en helt vanlig barnesang, vise eller poplåt.
 • Inntil halvparten av klassen kan bli gitt tilleggs poeng på grunnlag av opptaksprøven.

 

Dans/Drama opptaksprøver:

 • For skoleåret 2017/2018 arrangeres det ikke opptaksprøver på dans og drama. For dette skoleåret vil elevopptaket på dans og drama gjøres utifra vanlig inntaksprosess, kun på grunnlag av karakterene fra ungdomsskolen.
 • Informasjon vedrørende opptaket og endret rutine våren 2017 sendes ut til aktuelle søkere når inntakslistene foreligger skolen.

Stange videregående skole avvikler opptaksprøver i forbindelse med inntaket til Vg1 på programområde musikk. Søkere kan skaffe seg tilleggspoeng ved å delta på opptaksprøven. Opptaksprøven resulterer i 0 (null), 5 (fem) eller 10 (ti) poeng som legges til søkers karakterpoengsum. Inntil halvparten av søkerne kan bli gitt tilleggs poeng på grunnlag av opptaksprøven. Det er frivillig å møte til opptaksprøve. 

 • Inntaket til utdanningsprogrammet går inn under fylkets ordinære fellesinntak.
 • Du angir aktuell variant av programområdet når du fyller ut søknaden på www.vigo.no
 • I tillegg til å søke om skoleplass gjennom www.vigo.no, må du fylle ut et vedleggsskjema som du finner på hjemmesiden til videregående opplæring i Hedmark. Søkerne må bruke Hedmark fylkeskommunes søkersystem på internett.
 • Utdanningsprogrammet Musikk, Dans og Drama legger stor vekt på utøvende kunstfag. Utvikling av utøverens ferdigheter innen musikk, dans og drama har en naturlig og stor plass i undervisningen.
 • Alle søkere som har satt opp musikk som førsteønske på søknaden blir innkalt til opptaksprøve. Søkerne blir kun innkalt til opptaksprøve i det programområdet de har ført opp som første ønske. Opptaksprøven er litt ulik for hvert av programområdene. (Merk: Endring for opptaksprøver dans/drama våren 2017)