Skolens tilbud / Musikk, dans og drama

Musikk, dans og drama

Publisert 04.10.2011 17:37,
Sist oppdatert 11.10.2016 13:59
Tilbudet ved Stange omfatter 27 plasser innen musikk, 12-15 plasser innen dans og 12-15 elevplasser innen drama. Nord-Østerdal videregående skole og Skarnes videregående skole har også dette utdanningsprogrammet og tilbudet deres omfatter ei halv klasse med inntil 15 elevplasser innen musikk.

 

Her finner du en beskrivelse av programområdene: 

Musikk

Dans

Drama

Inntak og opptaksprøve

 

Musikk, Dans og Drama er tradisjonsrike kunst- og kulturfag som representerer grunnleggende verdier og viktige uttrykk i et samfunn. Kunst har en unik egenverdi som i ytrings- og uttrykksformer også gir grunnlag for kommunikasjon og utvikling av identitet.

Utdanningsprogrammet gir faglig fordypning og grunnlag for videre studier relatert til det enkelte kunstfaglige området, som utøvende og skapende kunstnere, som pedagoger og en rekke andre yrker der kunstfaglig kompetanse er relevant. I tillegg forbereder utdanningsprogrammet generelt til videre studier innenfor høyskole- og universitetssektoren og gir god bakgrunn for yrker som innebærer allsidig arbeid med mennesker.

Utdanningsprogrammet har også et allmenndannende siktemål som gir muligheter for estetisk og etisk opplevelse og refleksjon og bidrar til en styrket kulturforståelse. Musikk, Dans og Drama gir elevene viktige bidrag til egeninnsikt i et lokalt og globalt perspektiv.

Utdanningsprogrammet består av tre programområder: Musikk, dans og drama. Elevene følger en  pakke obligatoriske fag (felles programfag) for ett av disse programområdene. I tillegg kan elevene velge programfag fra programområdet eller fra andre studieforberedende programområder. Ved Stange videregående skole tilbys først og fremst full fordypning, dvs. at elever som velger et programområdet får mulighet til å velge alle valgfrie programfag innenfor det samme studieprogrammet. Hvilke fag man evt. kan velge fra andre studieprogram, vil være avhengig av skolens timeplan og varierer fra år til år.

De tre programområdene bygges opp rundt en utøvende, en skapende og en reflekterende dimensjon. Den utøvende dimensjonen utgjør kjernen i disse kunstfagene. Derfor legges det stor vekt på den praktiske delen av kunstfagene innenfor alle tre programområdene. Det er derfor en fordel at elevene har utøvende erfaring med musikk, dans eller teater, når de velger dette utdanningsprogrammet.

Programområdet hører til de studieforberedende programområdene i videregående opplæring. Alle som fullfører 3 år ved Musikk, dans eller drama får ”generell studiekompetanse”.

Stange videregående skole har siden 1985 hatt musikklinje og har gode lokaler til musikkformål med øvingsrom, aula/konsertsal og andre spesialrom. Avdelingens virksomhet foregår i Stange videregående skoles lokaler ved Stange sentrum. I 1994 ble avdelingen utvidet med dans- og dramatilbud og  i 1997 fikk vi dansesal/teatersal. Begge disse salene vil utgjøre avelingens to scener og står svært sentralt i avdelingens virksomhet. Utover prøver og produksjoner ved disse scenene vil forestillinger og konserter foregå i hele regionen i passende lokaler. Her er kulturhuset i Hamar, Hedmarkmuseets aula, kirkene i området og teatersalen i Hamar våre viktigste arenaer.

Musikkelevene har tilgang til øvingslokaler på kveldstid alle hverdager samt på dagtid lørdager. Danse- og dramaelevene har også tilgang til trenings-/øvingslokaler på kveldstid. Skolen er godt utstyrt for musikkundervisning, med gode øvingsmuligheter. Vi forutsetter at de fleste elevene som begynner her har sitt eget hovedinstrument (unntatt piano/slagverkutstyr). Vi kan i en viss grad formidle leie av instrumenter. Alle øvingsrom har klaver og noen er utstyrt med gitar, gitarforsterkere og slagverksutstyr.

Avdelingen er godt utstyrt med PA og lysutstyr. Mye av dette eies av musikkelevenes organisasjonen "Ostinat", dramaelevenes organisasjon "Mimus Klimaks" og danseelevenes organisasjon "Spagat". En vesentlig del av vår pedagogiske virksomhet preges av samspillet mellom lærernes faglige instruksjon og elevenes organisasjoner. Disse organisasjonene har som formål å arrangere forestillinger og har det hele og fulle økonomiske ansvaret for alle konserter og danse- og teaterforestillinger.

Stange videregående skole har ikke hybelhus, men kan være behjelpelig med å skaffe hybel.