Skolens tilbud / Idrettsfag

Idrettsfag

Publisert 04.10.2011 17:36,
Sist oppdatert 11.10.2016 13:53
Føler du at treningen går for mye utover skolen? Eller omvendt? Er du glad i fysisk aktivitet og interessert i idrett? 3 år ved idrettslinja på Stange videregående skole gir deg studiekompetanse, bred og god idrettserfaring tilknyttet et glimrende idrettsanlegg og mange gode idrettskamerater. Vi legger også godt til rette for fremtidens toppidrettsutøvere. Velger du idrettslinja på Stange har du fortsatt valget senere i livet.

 

 

Fag- og timefordeling pr. uke:

  VG 1 VG 2 VG 3
Felles programfag      
    Aktivitetslære 5 5 5
    Treningslære 2 3 5
    Idrett og samfunn   2 3
    Treningsledelse   2 4
Valgfrie programfag      
    Toppidrett 5 5 5
    Breddeidrett 5 5 5
    Studiespesialiserende fag   5* 5*
Felles allmenne fag      
    Norsk 4 4 6
    Engelsk 5    
    Matematikk 5 3 (5)*  
    Naturfag 5    
    Fremmedspråk 4 4        (5)**
    Samfunnsfag   3  
    Religion/etikk     3
    Historie   2 4
    Geografi   2  
SUM 35 35 35

*   Skolen tilrettelegger slik at elevene kan følge 5 timer med matematikk 2. året. R1 eller S1.

** For elever som ikke har fremmedspråk fra ungdomsskolen.

Verdt å vite om idrettslinja

I løpet av den første måneden som elev ved idrettsfaglig studieretning, må elevene velge mellom toppidrett eller breddeidrett. Dette er et fag som utgjør 5 timer i uka og hvor elevene kan velge å spesialisere seg innen en idrett eller velge breddeidrett som gir en bredere basis i ulike idrettsaktiviteter.

 

TOPPIDRETT

Treningsplanlegging
Hovedområdet omfatter forhold som er viktige i treningsplanlegging på kort og lang sikt, og produksjon av egne treningsplaner ut fra spesialidrettens krav til planlegging. Treningsplanlegging tar også for seg regelverk i spesialidretten, og hvilke holdninger og krav til atferd og livsstil som forventes av en toppidrettsutøver.

Basistrening
Hovedområdet omfatter variert trening av egenskaper som er viktige for prestasjonsutvikling i spesialidretten. Basistreningen skal også bidra til å forebygge skader.

Ferdighetsutvikling
Hovedområdet omfatter systematisk og målrettet trening av fysiske, psykiske, tekniske, taktiske og sosiale egenskaper som er sentrale for prestasjonsutvikling i spesialidretten.

 

BREDDEIDRETT

Idrettsaktiviteter
Hovedområdet omfatter idretter og aktiviteter som blir drevet i sal/hall, barmark, vann og snø/is. Krav og regler knyttet til de ulike idrettsaktivitetene, systematisk ferdighetsutvikling og utvikling av sosiale ferdigheter står sentralt.

Basistrening
Hovedområdet omfatter allsidig utvikling av utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet, bevegelighet og koordinasjon som er grunnleggende for ferdighetsutvikling i ulike idretter og aktiviteter.

Helse og fysisk aktivitet
Hovedområdet omfatter tilrettelegging av lek og helsefremmende aktiviteter for barn, ungdom og funksjonshemmede, og planlegging og gjennomføring av fysisk trening for å etablere sunne og varige vaner.

 

FRILUFTSLIV

Elevene på VG 1,studieprogram idrett, har 5 timer obligatorisk aktivitetslære hvor man skal igjennom friluftsliv med 2 overnattinger på høsten i nærmiljøet. Turen legges i løpet av de 2 første ukene slik at elevene blir godt kjent med hverandre fra starten av skoleåret. Dessuten blir det lagt opp til 5 hele dager i Trysilfjellet på vinteren med undervisning i alpint, telemark og langrenn.

I VG 2 skal elevene ut på en 4-dagers kanotur med overnatting i telt eller lavoo. Turen legges til Austmarka og inn i Sverige i idyllisk padleterreng.

I VG 3 skal elevene først på en 4 dagers høsttur med teltovernatting i en av nasjonalparkene. På vinteren i VG 3 skal elevene på vinterfriluftsliv i Jotunheimen. Innunder Besseggen læres det sikker ferdsel i vinterfjellet i 4 dager. Siste natta tilbringes i snøhule.

 

Inntak på studieprogram idrett, Stange vgs

Opptaket skjer på bakgrunn av poeng ifra ungdomsskolen. Det har de siste årene vært ventelister for å komme inn og poengsummen fra ungdomsskolen har ligget på ca. 4,4 i karaktersnittsnitt.

Forutsetningen for å trives på studieretning idrettsfag, er at man er glad i fysisk aktivitet og idrett. Inntil 5 plasser tas inn på idrettskvote. Søkere til disse plassene må i tillegg til det ordinære skjemaet, fylle ut et tilleggsskjema hvor de oppgir sine idrettslige prestasjoner. Hvis man er på et høyt regionalt eller nasjonalt nivå i sin idrett, kan man søke. Skjemaet skal bekreftes av leder/trener på regionalt eller nasjonalt nivå.

Kompetanse
Ved fullført 3-årig løp på kan du søke deg inn på de aller fleste høyskoler og universitet senere.

Informasjon
Mer informasjon kan du få ved å ringe Kristian Fjeld på 922 53 504 eller mail til kristian.fjeld@hedmark.org

VED Å VELGE IDRETTSFAGLIG STUDIERETNING HAR DU FORTSATT VALGET

Hvis du vil ta del i et aktivt idrettsmiljø, da søker du idrettslinja ved Stange videregående skole!

Ønsker du å satse toppidrett, tilpasser vi dine behov!