Om skolen

Om skolen

Publisert 04.10.2011 11:17,
Sist oppdatert 07.09.2016 10:35
STAVIS har 525 elevplasser fordelt på 6 klasser (180 elevplasser) på Studiespesialisering, 5 klasser (75 elevplasser) på Bygg- og anleggsteknikk, 3 klasser (90 elevplasser) på Idrettsfag og 6 klasser (180 elevplasser) på Musikk, dans og drama.

 

IMG_0271

Skolen har lyse og trivelige klasserom som er bygget rundt kantina og ”borggården”. Gjennom fylkeskommunens pc-ordninghar nesten samtlige elever gjort bruk av tilbudet om leasing/kjøp av bærbare pc-er. Skolen har også plassert ut en rekke stasjonære datamaskiner til elevbruk, både på lesesalen og i biblioteket. Vi har dessuten et trådløst nettverk som dekker hele skolen. Vi har også digitalt språklaboratorium og AV - utstyr på alle rom. Dessuten har vi betjent skolebibliotek, spesialrom for fysikk, kjemi og biologi, store og funksjonelle verksteder for bygg- og anleggsteknikk. Musikk, dans og drama har egne spesialrom, dansesal og aula. I tillegg bruker vi Stangehallen, som er et innendørs riksanlegg for friidrett. Har kan vi ta i bruk løpebane med doserbare svinger. Hallen rommer en hel fotballbane som raskt kan omgjøres til fire håndballbaner. 

Skolehverdagen på STAVIS er organisert på følgende måte:

 Årsplanen:

  • 28 ordinære undervisningsuker med fast timeplan
  • 8 fordypningsuker
  • 2 eksamensuker

Timeplanen:

  • 7 timer á 60 minutter pr. dag
  • Midttime til spise- og møtetid hver dag
  • Klassens time hver uke

Bygg

Fordypningsukene er parallellagt for hele skolen, og det blir avholdt fellesdager for å ivareta den generelle delen av læreplanen. I eksamensukene blir det utarbeidet egne planer for de ulike klassene.

 

Studiespesialisering

Skolens utdanningsprogrammer er svært ulike og det medfører at skolehverdagen er både hektisk og utfordrende, men nettopp dette gjør at vi er en spennende skole der det skjer mye som setter ulike farger på skolemiljøet. Stikkord som konserter, danse- og teaterforestillinger, idrettsarrangementer, elevutveksling og turer i inn- og utland kan illustrere dette spennende mangfoldet.

 

Drama

Flere store undersøkelser har vist at skolen har et svært godt elevmiljø med lite mobbing og god trivsel blant elevene. Vi scorer dessuten høyt på elevmotivasjon, slik at vi har grunnlag for å si at vi også har et godt faglig miljø ved skolen. I forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet satte vi i gang et pedagogisk utviklingsarbeid der vi utarbeidet visjon og pedagogisk plattform for skolen.

 

Idrett

Stange videregående skole gir, i enkelte av utdanningsprogrammene, tilbud til elever fra hele fylket. Skolen er behjelpelig med å skaffe hybler. Skolen ligger like ved Stange sentrum og har svært gode tog - og bussforbindelser, både til Hamar og de andre nabokommunene, samt til Oslo og Gardermoen.

Musikk