Konserter og forestillinger / Teaterforestillinger - april

Teaterforestillinger - april

Publisert 12.04.2012 14:28,
Sist oppdatert 29.04.2017 07:26

I slutten av april avslutter både elevene i Vg1 Drama  og Vg2 Drama skoleårets forestillingsarbeid. Forestillingene vises som intern husvisning eller som offentlige forestillinger. Elevene medvirker i beslutningen om det blir det ene eller det andre.  

 

Vg1 Drama arbeider gjennom skoleåret med et stykke av William Shakespeare som utgangspunkt og som inspirasjon for en teaterforestilling. Egne valg og beslutninger i ensemblet står sentralt. 

bare-kristen

Forrige gang dette ble gjort var skoleåret 2016/2017, da elevene med utgangspunkt i Shakespeares "Othello" arbeidet fram forestillingen "Bare Kristen". Forestillingen ble vist  offentlig i skolens aula torsdag 27. og fredag 28. april. Tilsvarende arrangement blir gjennomført april 2018. 

 

Vg2 Drama arbeider i vårhalvåret med klassisk dramatikk. Elevene arbeider i grupper, og forkorter og bearbeider de klassiske stykkene til versjoner som passer gruppens størrelse og kjønnsfordeling og en nokså stram tidsramme. Elevene står i arbeidet fritt i spørsmålet om de vil legge seg tett opp til en klassisk tolkning av stykkene, en variant/nyansering, eller en kontrastering/vridning av det opprinnelige stykket. 

Skoleåret 2016/2017 presenterte elevene i Vg2 Drama forkortede og bearbeidede versjoner av Henrik Ibsens "Vildanden"  og "Lille Eyolf", Victor Hugos "Ringeren i Notre Dame" og August Strindbergs "Paria". Forestillingen ble vist som lukket husvisning for inviterte gjester. Tilsvarende arrangement vil bli gjennomført april 2018. Publikum som ønsker å se husvisningen kan ta kontakt med elevene i Vg2 Drama.

Dramalinja har egen side på facebook. Du finner den her