Husk oppmeldingsfristen for høstens privatisteksamener - 15. september!


Husk oppmeldingsfristen for høstens privatisteksamener - 15. september!

Høstens oppmeldingsperiode for privatister er fra 25. august t.o.m. 15. september 2017. Oppmelding/betaling skjer på www.privatistweb.no  – Hedmark. Her finner du viktig informasjon og lenker som vi ber deg sette deg godt inn i! Vi viser også til informasjon på eksamenskontorets hjemmeside. Her finnes bl.a. informasjon og skjema for søknad om særskilt tilrettelagt eksamen, søknadsfrist 15. september.