Elevtjenester / Rådgivertjenesten

Rådgivertjenesten

Publisert 04.10.2011 13:23,
Sist oppdatert 14.08.2017 14:57

Skolens rådgivertjeneste er organisert under pedagogisk støtteavdeling.

Leder for pedagogisk støtteavdeling er Kjell Erik Sagbakken (tel.90 10 00 23)

Skolens rådgivere er:

Silje Myhre Tollan - spes.ped.rådgiver (tel. 97 61 66 69)

Fredd Kenneth Søby - sos. ped. rådgiver for byggfagselevene (tel. 90 16 71 00)

Irina Molberg - sos. ped. rådgiver for de øvrige elevene (tel. 94 16 39 51)

Hilde Gullhav er skolens yrkes- og utdanningsveileder (tel.91 24 68 80) 

Linn-Terese Bern er skolens IKO-rådgiver. (tel. 41 44 25 06)

Timeplan for rådgivere er slått opp på døren til rådgiverkontorene. Du kan også ta kontakt med oss på epost eller ringe!

Rådgivernes hovedoppgaver er følgende:

 • å informere og veilede elevene angående de ulike linjer/ fag/ studieretninger og lærlingordninger
 • å informere og veilede elevene om ulike utdanningsveger etter avsluttet videregående skole
 • å gi elevene informasjon og hjelp ved søknader av ulikt slag, blant annet også søknader om stipend/behovsprøvd lån til lånekassa
 • å bistå elever som av ulike årsaker trenger særskilt hjelp eller tilrettelegging i fag
 • å forsøke og hjelpe elever dersom de har personlige vansker som påvirker skolegangen
 • å formidle kontakt og/eller samarbeide med andre instanser som skolehelsetjenesten, PPT, oppfølgingstjenesten og andre
 • å være aktive i tiltak som kan opprettholde eller bedre en trygg og meningsfylt skolehverdag for den enkelte elev

Rådgiverne er avhengig av et bredest mulig samarbeid med foreldre/foresatte. Vi oppfordrer dere derfor til å ta kontakt ved behov.

Noen nettsteder med informasjon om utdanning, yrker og arbeidsliv. Se for øvrig også informasjon på skolens læringsplattform It’s Learning.

 • Stangehjelpa er et lavterskeltilbud for ungdom som ønsker/trenger en voksenprat om psykisk helse/problemer i hverdagen. Klikk her for å komme inn på hjemmesiden til Stangehjelpa eller ring til 908 05 567.
 • www.vigo.no - Siden for deg som skal søke videregående opplæring i skole eller bedrift, fagskoleutdanning eller voksenopplæring/realkompetansevurdering.
 • www.vilbli.no - Her finner du informasjon og tilbud om videregående opplæring.
 • www.lanekassen.no – Lånekassens nettsted med informasjon om støtte til utdanning både i Norge og utlandet.
 • www.ansa.no - Nettstedet til ANSA (organisasjon for norske studenter i utlandet) som bl.a. har informasjon om studiesteder i utlandet, studiemuligheter, godkjenning og finansiering.
 • www.tautdanning.no og www.studenttorget.no - studieportaler for utdanning- og yrkesvalg.
 • www.samordnaopptak.no - Felles nasjonalt service- og koordineringsorgan for alle søknader til høgskoler og universitet i Norge. Her finner du til enhver tid oppdatert søkerinformasjon.
 • www.folkehogskole.no – Folkehøgskolenes felles nettsted med felles informasjon om skolene og lenker til hver enkelt skole.
 • www.fagskolene.no - Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høskole.
 • www.mil.no – Forsvarets nettsted, bl.a. med informasjon om utdanningsmuligheter.
 • www.udir.no - Utdanningsdirektoratet som har ansvar for utviklingen av barnehager, grunnskole og videregående opplæring, lover og forskrifter.
 • www.nav.no - Arbeidsmarkedsetatens nettsted med informasjon om utdannining, yrker og arbeidsliv.
 • www.psykisk.no
 • www.psykiskhelseiskolen.no - Gir barn og ungdom kunnskap om psykisk helse, hvordan være venn for en som sliter og kunnskap om det lokale hjelpeapparatet. 
 • www.mhu.no - Mental Helse Ungdom er en medlems basert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 30 år.
 • www.ung.no - Den offentliges informasjonskanal for ungdom - rettigheter, muligheter og plikter.
 • www.nullmobbing.no - informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva  man kan gå gjøre hvis man opplever mobbing. 
 • https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/ - oversikt over det nye regelveket om skolemiljø.