Elevtjenester / Elevrådet på Stange vgs

Elevrådet på Stange vgs

Publisert 03.11.2011 12:51,
Sist oppdatert 05.10.2016 18:12

Elevrådet på Stange Videregående skole består av tillitsvalgte fra hver klasse. Disse møtes en gang i måneden for elevrådsmøter. Her diskuterer Elevrådet hvilke oppgaver som skal bedre elevenes hverdag. Blant annet trivsel-, miljø-, og velferdstiltak, og ellers være et bindeledd mellom elevene og skolens ledelse.

Dette er elevrådsstyret for skoleår 2016 - 2017 som ble konstituert den 3. oktober 2016:

Leder: Fredrik Finstad Vold, 2IFA

Nestleder: Erik Johansen, 2STB

Sekretær:  Gina Haugen, 1DAA

Styremedlem: Henrik Pettersen, 3STA

Styremedlem: Gaute Rosvold, 1MUA

Første vara: Even Galåsen, 1STA

Andre vara: André Jenssen, 3IFA

 

Fredrik fortsetter som elevrådsleder ut 2016. 01.01.2017 overtar Erik ledervervet og har det ut kalenderåret. I perioden fra nyttår og ut skoleåret innehar Fredrik funksjonen som nestleder.