Elevtjenester / Elev og lærlingombudet

Elev og lærlingombudet

Publisert 03.11.2011 12:56,
Sist oppdatert 07.11.2011 10:22
Elev- og lærlingombudet skal fungere uavhengig av politisk og administrativ ledelse i fylket, og er derfor uten tilknytning til andre avdelinger i fylkeskommunen eller til de videregående skolene.

 

Brede Skogbakken er ansatt i hedmark fylkeskommune som ombud for elever, lærlinger og lærekandidater.

 

Ombudet skal bidra til å sikre at alle elever, lærlinger og lærekandidater får opplæring de har krav på etter opplæringslov og gjeldende forskrifter. Elev- og lærlingombudet kan også bistå lærlinger og elever i enkeltsaker, enten det dreier seg om enkeltpersoner eller hele klasser eller skoler. 

Brede Skogbakken

Ombudet skal også bidra til at elevdemokratiet skal fungere på en tilfredsstillende måte, og skolering av elevråd er derfor en annen av ombudets oppgaver.

Ombudet har tushetsplikt, og saker blir ikke tatt opp uten videre samtykke. De som kan kontakte ombudete er elever, lærlinger, lærekandidater, foresatte, skoleansatte, lærlingeansvarlig og andre som har spørsmål de vil ta opp angående videregående opplæring.

 

Ombudet kan kontaktes på:

mobil: 95 05 40 15

tlf: 62 54 46 34

e-post: brede.skogbakken@hedmark.org

Besøk også Elev- og lærlingombudet i Hedmark på facebook