DANSENS DAGER 2017


DANSENS DAGER 2017

Fakta om Dansens Dager 2017

  • Foregår i Norge fra 28. – 30. april
  • Danseinformasjonen er nasjonal koordinator for Dansens Dager som er landets største dansedugnad 
  • Dansens Dag, den 29. april, ble etablert av UNESCO i 1982 og har fokus på dans som møtepunkt på tvers av forskjellige kulturer, religioner, etnisitet og politisk tilhørighet.
  • I Norge feier vi over flere dager og kaller derfor arrangementet Dansens Dager.
  • Dansens Dag markeres i mer enn 60 land
  • Gjennom de tre dagene feiringen pågår, vil det bli gjennomført opp mot 200 dansearrangementer over hele landet. Det danses på gater, torg, parker, scener og i skolegårder.
DANSENS DAGER 2017

Samarbeid om årets markering mellom danselinjene ved Vinstra videregående og Stange videregående skole.

I anledning dansens dager 2017 har danselinjene ved Stange videregående (Hedmark) og Vinstra videregående (Oppland) skole gått sammen om markeringen av de Internasjonale dansens dager. Elevene i vg3 ved begge skoler har sammen utarbeidet en egen dansens dager dans, som de viste i Lillehammer sentrum 26. april. Denne dansen får også elever ved Smestad ungdomsskole gleden av å lære.

Kom å bli med å markere dansens dager 2017 med oss! 

Dansens Dager(2)